• Podziały nieruchomości ( wydzielenie działek )
  • Wznowienia granic
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Regulacja stanu prawnego nieruchomości
  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary Syt-Wys
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Geodezyjne tyczenie obiektów
  • Geodezyjna inwentaryzacja powyk. dla potrzeb odbioru inwestycji

 

KONTAKT:
Rafał Petrykowski, tel. 607 047 396